TISKOVÁ ZPRÁVA PDF Tisk Email

Brno 14. 7. 2011 – Nejvyšší stání zástupce plně respektuje dnes publikovaný nález Ústavního soudu, kterým se zamítá návrh na zrušení § 3 odst. 9 zákona č. 201/1997 Sb., kterým byl pro rok 2010 snížen plat státních zástupců. Nicméně se domnívá, že platové restrikce jsou vůči státním zástupcům disproporční. Z toho důvodu oceňuje legislativní návrh vlády na nový výpočet platu státních zástupců, který bude stanoven ve výši 90% platu soudců. V tomto smyslu rovněž kladně hodnotí vyjádření samotného Ústavního soudu v bodě 64 svého nálezu a oceňuje, že nesouhlasné stanovisko k nálezu vyjádřilo sedm ústavních soudců.

Nejvyšší státní zástupce přivítal snahu Ústavního soudu zabývat se ústavním zakotvením státního zastupitelství, především jeho konstatování, že státní zastupitelství je orgánem sui generis, tedy orgánem specifickým oproti jiným státním orgánům a to i v ústavní rovině.

 Z hlediska vymezení ústavního zakotvení a s tím související nezávislosti státního zastupitelství vítá nejvyšší státní zástupce zejména disentní stanoviska ústavních soudců, kteří se touto otázkou blíže zabývali a projevili názor, že s ohledem na měnící se charakter trestní činnosti i její kvantitu a s tím související úkoly státního zastupitelství je nutné tento orgán vybavit jistým druhem nezávislosti, ač nebude z povahy věci stejná jako je nezávislost soudcovská

 


PhDr. Helena Markusová
tisková tajemnice nejvyššího státního zástupce
a tisková mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství

 
© 2012 by Háka Software