TISKOVÁ ZPRÁVA PDF Tisk Email

Brno 29. 6. 2011 -- Nejvyšší státní zastupitelství přezkoumalo všechna správní rozhodnutí Západočeské univerzity v Plzni vydaná po 1. 1. 2007, jimiž došlo k uznání vysokoškolského vzdělání v oboru právo, které bylo dosaženo na univerzitě v cizí zemi.


Nejvyšším státním zastupitelstvím byl shledán závažný veřejný zájem k podání celkem 44 žalob podle ust. § 66 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní), protože předmětná rozhodnutí byla vydána v rozporu se zákonem.

 


Důvodem podání žalob bylo zásadní porušení zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), neboť vydaným rozhodnutím nepředcházelo řádné správní řízení, nebylo provedeno potřebné dokazování, sama rozhodnutí nebyla dostatečně odůvodněná, proto byla nepřezkoumatelná a nezákonná.

 


Krajský soud v Plzni rozhodl k dnešnímu dni celkem ve 25 věcech, ve všech případech žalobám vyhověl. Proti šesti rozhodnutím byly podány žalovanou stranou kasační stížnosti, které však Nejvyšší správní soud v souladu s právním názorem Nejvyššího státního zastupitelství zamítl.

 


PhDr. Helena Markusová
tisková tajemnice nejvyššího státního zástupce
a tisková mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství

 
© 2012 by Háka Software