Tisková zpráva k pracovnímu jednání nejvyššího státního zástupce a prezidenta Policie České republiky PDF Tisk Email

Brno, Praha, 28. 6. 2011 -- Dne 27. 6. 2011 na pravidelné pracovní schůzce projednali nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman a prezident Policie České republiky plk. Mgr. Petr Lessy záležitost týkající se odložení tzv. kauzy Drobil.

Nejvyšší státní zástupce Zeman policejnímu prezidentovi Lessy sdělil, že si Nejvyšší státní zastupitelství vyžádalo předmětné rozhodnutí a příslušný podkladový materiál, na jehož základě bude posouzeno, zda bude ve věci nařízena kontrola skončené věci. Z toho důvodu se nejvyšší státní zástupce nemůže ke kauze blíže vyjádřit, neboť by tím mohl předem formulovat své stanovisko k věci, což by nebylo s ohledem na možnost následné kontroly vhodné a bylo by to dokonce v rozporu se zásadou fair trial.

Nejvyšší státní zástupce a policejní prezident nicméně konstatovali, že role Policie České republiky a státního zastupitelství jsou jasně vymezeny trestním řádem a dalšími předpisy. Policie České republiky má procesní samostatnost, přičemž státní zastupitelství vykonává dozor nad přípravným řízením trestním a má kromě jiného oprávnění vydávat pokyny. Vyhláška o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli č. 23/1994 Sb. v § 19 stanoví, které pokyny státního zastupitelství musí být vydány písemně. Policie České republiky bude v případě pochybení trvat na tom, aby pokyn byl potvrzen písemně.


PhDr. Helena Markusová
tisková tajemnice nejvyššího státního zástupce
a tisková mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství


plk. Mgr. Pavla Kopecká
tisková mluvčí Policejního prezidia ČR

 
© 2012 by Háka Software