nezávislé státní instituce Tisk

Česká národní banka 
Nejvyšší kontrolní úřad 
Veřejný ochránce práv