Státní zastupitelství č. 2/2016 PDF Tisk Email

Druhé letošní číslo časopisu Státní zastupitelství přináší především následující texty. 

 

 

 

 

Štěpán Výborný v článku Trestněprávní aspekty islamofobních projevů rozebírá relevantní judikaturu ESLP i českou právní úpravu v oblasti omezení svobody projevu u nenávistných projevů. Zabývá se rovněž úlohou znaleckých posudků v trestních kauzách vedených proti extremistům. Tvrdí, že tyto posudky jsou nedůvodně nadužívány a nebývají v nich kladeny korektní otázky. Přichází s vlastními návrhy modelových otázek.

 

Jakub Drápal a Lumír Crha se ve svých příspěvcích zabývají ukládáním nepodmíněného trestu odnětí svobody v ČR i zahraničí. Drápal cituje průzkumy, podle nichž má výkon tohoto trestu z hlediska budoucí recidivy na pachatele nulový či lehce negativní účinek. Kdyby jej soudy ukládaly méně často, nevedlo by to ke zvýšení kriminality. Crha zkouší zodpovědět otázku rozdílného poměrného počtu uvězněných osob v různých státech a dochází ke třem hlavním faktorům, kterými jsou míra kriminality, míra punitivity společnosti a aktivita OČTŘ.

 

Martin Novák z vlastního pohledu hodnotí současnou podobu praxe právního čekatele. Kritizuje nejednotnost metodiky i přístupu ze strany školitelů, která má mnohdy za následek velice rozdílný průběh praxe kraj od kraje i okres od okresu.

 

Petr Hořín v článku O intervencích ve vlastních věcech na základě osobních zkušeností argumentuje, jak důležitá je intervence státního zástupce v jím dozorovaných kauzách. Ta však v soustavě státního zastupitelství stále ještě není pravidlem. Zatímco v mnoha krajích a okresech panuje představa, že tento model „nelze“ organizačně zajistit, v Ústeckém kraji v roce 2012 zjistili, že to „lze“. Stalo se tak poté, co tamní krajský státní zástupce vydal opatření, kterým direktivně uložil, aby státní zástupce k soudu chodili na své věci.

 

Nové číslo dále přináší úvodní fejeton investigativního reportéra Janka Kroupy, rubriky informující o aktuálním dění v Eurojustu a Unii státních zástupců či recenzi knihy Jiřího Přibáně a Václava Bělohradského jménem Lidská práva. (Ne)smysl české politiky? Rozhovor časopisu poskytl zakladatel Unie státních zástupců Emil Vodička.

 

  

Newsletter připravil Ondřej Šťastný

Newsletter nr. 2 - Summary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2012 by Háka Software