Státní zastupitelství č. 3/2016 Tisk

Třetí letošní číslo časopisu Státní zastupitelství přináší kromě jiného následující texty.

 

 

Pavel Komár rozebírá problematiku domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor u advokáta (§ 85b tr. řádu), a to jak z pohledu aktuální judikatury, tak právní praxe. Dochází k závěru, že současná právní úprava je neudržitelná a přináší problémy nejen OČTŘ, ale i samotným advokátům. Namísto drobných novelizací by si tento institut zasloužil zcela radikální změnu.

 

Zdeněk Michora se v článku Aktuální otázky dokazování v korupčních trestních věcech z teoretických i praktických hledisek zabývá fenoménem korupčního jednání. Tvrdí, že jediným fungujícím nástrojem, který by žádoucím způsobem motivoval subjekt podílející se na korupčním trestném činu, je institut spolupracujícího obviněného. Pléduje za znovuzavedení institutu speciální účinné lítosti u korupčních trestných činů tak, jak jej před rokem 2010 obsahoval starý trestní zákoník. Účinnou lítost by bylo vhodné rozšířit i na další trestné činy, postihující korupci v širším smyslu (např. pletichy v insolvenčním řízení podle § 226 odst. 2 tr. zákoníku a další).

 

Miroslav Růžička a Karel Šabata v textu K novému zákonu o státním zastupitelství řeší otázky postavení veřejné žaloby v systému státní moci. Státní zastupitelství by společně se soudy mělo tvořit samostatnou moc ve státě, vyznačující se zvýšenou mírou samostatnosti a nezávislosti. Je třeba vést diskusi o zásadě oportunity a o institutu tzv. soukromé žaloby v trestním řízení.

 

Miroslav Petrák se podrobněji zabývá formou a obsahem vyžadování právní pomoci v cizím státě.

 

Matěj Papoušek píše o své praxi právního čekatele u OSZ ve Znojmě, čímž volně navazuje na příspěvek svého kolegy Martina Nováka z MSZ v Praze (Státní zastupitelství č. 2/2016).

 

V novém čísle si dále přečtete recenzi knihy Františka Púryho Úpadkové trestné činy v České republice, úvodní fejeton spisovatele a novináře Josefa Klímy, rubriky informující o aktuálním dění v Eurojustu a Unii státních zástupců. Rozhovor časopisu poskytli scénáristé populárního televizního seriálu Případy 1. oddělení, policista Josef Mareš a novinář Jan Malinda.

 

 

Newsletter připravil Ondřej Šťastný

Newsletter nr. 3 - Summary