Nejvyšší státní zástupce dosáhl soudního zrušení licencí dvou solárních elektráren na Chomutovsku PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Brno 20. května 2016 – Krajský soud v Brně vyhověl žalobám nejvyššího státního zástupce a zrušil rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o udělení licencí na provoz fotovoltaických elektráren společností Saša-Sun a Zdeněk-Sun.

 

FVE

 Ilustrační foto, zdroj: Wikimedia

 

Soud tak dal za pravdu hlavním námitkám nejvyššího státního zástupce, který v žalobách upozorňoval na to, že licence byly vydány v hrubém rozporu se zákonem. Žadatelé v licenčním řízení předložili nepravdivé a padělané revizní zprávy, kdy deklarovaný stav neodpovídal skutečnému stavu zařízení v době udělení oprávnění. Na základě takto získaných licencí přitom provozovatelé mohli čerpat neoprávněnou výši státní podpory, a to řádově o stamiliony korun více oproti podmínkám platným od roku 2011.

 

Celkem nejvyšší státní zástupce podal 22 správních žalob namířených proti problematickým licencím fotovoltaických elektráren uděleným na sklonku roku 2010. V pěti případech docílil úspěchu, kdy soudy definitivně rozhodly o zrušení licencí. Šesti žalobám soudy nevyhověly, jedna žaloba byla vzata zpět kvůli změně dokazování. U deseti sporů ještě nedospělo soudní rozhodování do konce.

 

Žaloby týkající se licencí společností Saša-Sun a Zdeněk-Sun podal nejvyšší státní zástupce opakovaně poté, co Energetický regulační úřad v roce 2014 v obnoveném řízení zrušil původní licence a udělil nové, překvapivě k datu 31.12.2010. Právě obnovené licence Krajský soud v Brně dnes zrušil.

 

Petr Malý

tiskový mluvčí NSZ

 
© 2012 by Háka Software