Tiskové prohlášení nejvyššího státního zástupce k vysvětlení postupů státního zastupitelství PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Brno 4. září 2019 – Vzhledem k četným dotazům novinářů a častým komentářům ve veřejném prostoru se nejvyšší státní zástupce rozhodl vydat následující tiskové prohlášení ve věci tzv. Čapího hnízda.

Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) doposud bylo v dané věci velice mediálně zdrženlivé, a to z toho důvodu, že není vyloučené, že za určité procesní situace může být ve věci činné. NSZ nechce do budoucna zavdat pochybnosti o své nezaujatosti v  předmětné věci. Dovoluji si tedy požádat, aby veřejnost akceptovala, že se NSZ nebude vyjadřovat k meritu věci. Zároveň předesílám, že NSZ není o aktuálním stavu věci podrobně informováno, protože mu takové informace podle zákona nenáležejí. V současné situaci však považuji za nezbytné objasnit fungování státního zastupitelství.

V pondělí tohoto týdne byla sdělovacími prostředky publikována zpráva, že mělo být rozhodnuto o zastavení trestního stíhání ve věci označované jako kauza Čapí hnízdo.  Z Městského státního zastupitelství v Praze následně zaznělo, že rozhodnuto doposud není, že se jedná pouze o nástin rozhodnutí a toto musí být ještě aprobováno vedoucím státním zástupcem. V této souvislosti lze pouze poznamenat, že veřejnosti by měla být sdělována, v případě existence veřejného zájmu, pouze rozhodnutí, která již byla nejen vyhotovena a jsou konečná a která již byla rovněž doručena všem adresátům.

Státní zastupitelství není centralizovaná soustava, kde by „hlava“ soustavy měla informace o všech probíhajících trestních řízeních a mohla do jednotlivých věcí zasahovat. Jedná se o systém, kdy pouze bezprostředně vyšší státní zastupitelství může zasahovat do věcí nižšího státního zastupitelství, a to v rámci tzv. instančního dohledu.

Každý vedoucí státní zástupce je pak nadán některými kompetencemi vůči podřízeným uvnitř svého úřadu, aby ho mohl nejen efektivně řídit, ale rovněž hlídat kvalitu práce a sjednocovat výstupy z jím řízeného státního zastupitelství. Toto se děje v rámci tzv. „aprobace“. V rámci aprobace si může vedoucí státní zástupce vyhradit, že mu mají být předkládány určité druhy rozhodnutí (např. obžaloby, usnesení). Aprobaci lze tedy nastavit podle druhu rozhodnutí anebo v konkrétní věci. Dříve než je rozhodnutí aprobováno, nemůže být postupováno dále. Teprve po aprobaci vedoucího státního zástupce je možné rozhodnutí expedovat (obžalobu zaslat soudu, usnesení doručit oprávněným osobám). Jedná se o postup v systému státního zastupitelství běžný, o postup, kterým je hlídána kvalita a jednotný postup. Tím se ostatně státní zastupitelství liší od soudů, kde předseda soudu do rozhodování soudců zasahovat nesmí.

Předpokládám, že obdobný aprobační postup byl zvolen i na Městském státním zastupitelství. Jakkoliv je nešťastné, že se v médiích a na veřejnosti objevily informace o možném postupu státního zastupitelství ve věci, nejedná se o finální rozhodnutí.

V případě, že státní zástupce rozhodne o zastavení trestního stíhání, má NSZ podle § 174a trestního řádu lhůtu tří měsíců od právní moci takového usnesení, aby rozhodnutí přezkoumal a případně nezákonné rozhodnutí zrušil. Proto žádám o pochopení, když dále věc komentovat nebudu.

 

Pavel Zeman

nejvyšší státní zástupce

 

 
© 2012 by Háka Software