Nejvyšší státní zástupce a ředitel ČIŽP stvrdili dohodu o spolupráci při ochraně životního prostředí PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Brno, Praha 7. října 2019 - Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a ředitel České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Erik Geuss podepsali dohodu, v níž se oba úřady zavázaly ke vzájemné spolupráci v rámci dohledu nad ochranou životního prostředí. Oblastí společných zájmů je především ochrana ohrožených druhů živočichů chráněných úmluvou CITES, zákonné nakládání s odpady, ale také ochrana lesů, vodních zdrojů a přírody a krajiny. 

CIZP

„Hlavní cílem spolupráce obou institucí bude vzájemná výměna zkušeností a poznatků na poli těchto i dalších témat. Očekávám, že reciproční semináře, konzultace a analytická činnost pomohou k ještě efektivnějšímu plnění úkolů, které jsou oběma stranám dané zákonem,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

 

Nejvyšší státní zastupitelství i ČIŽP budou také podporovat reciproční vzdělávání svých pracovníků a vytváření stálých nebo ad hoc pracovních skupin s cílem efektivního dohledu nad dodržováním zákonů na ochranu životního prostředí. 

 

„Vzájemné vzdělávání je vlastně předávání zkušeností a obohacování obou stran dohody, což veřejné žalobě umožní lepší orientaci v celé problematice ochrany životního prostředí, a tím předpokládám i lepší působení na tomto poli v oblasti trestního práva,“ dodává nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

 

 

Radka Nastoupilová

tisková mluvčí ČIŽP

 

Petr Malý

tiskový mluvčí NSZ

 
© 2012 by Háka Software